Česká verze
Credium

Vitajte na našich stránkach

Spoločnosť Credium Slovakia, a.s. vstúpila dňa 1.10.2016 do likvidácie a od tohto dátumu používa obchodný názov Credium Slovakia, a.s. v likvidácii.

Spoločnosť Credium Slovakia od januára 2014 neuzatvára žiadne nové zmluvy. Zameriava sa iba na existujúcich zákazníkov a bude pre nich naďalej poskytovať služby v súlade s ich zmluvami.

Zmena vlastníka v Technickom preukaze – oznam

Credium Slovakia a.s. týmto vyzýva klientov, aby po riadnom /predčasnom ukončení svojej zmluvy (leasingovej/úverovej) vykonali bezodkladne zmenu v osobe vlastníka MV v technickom preukaze na príslušnom dopravnom inšpektoráte.

Po ukončení zmluvy spoločnosť Credium Slovakia a.s. uvedené doklady potrebné k prepisu vlastníka v TP na Dopravnom inšpektoráte zasiela svojim klientom doporučene na poslednú uvedenú adresu klienta.

V prípade ak došlo k zmene adresy klienta, túto zmenu bezodkladne oznámte spoločnosti Credium Slovakia.

 
© 2010-2016 Credium Slovakia, a.s.
Webdesign a programovanie MagicHouse s.r.o.